ServicesCareer GuidanceFor CompaniesDevicesBlogFAQAbout usContactX
2023. július 3. Dr. Papp Gábor

Az esélyegyenlőség biztosítása a munkaerő kiválasztásában: A PractiWork® torzításmentes módszertanának szerepe

esélyegyenlőségkiválasztásPractiWork
news/20_0_300.jpg

Az esélyegyenlőség elve gyakran indukál társadalmi vitákat. Maga az elv egyszerű: minden ember egyenlő esélyekkel induljon az életben és a társadalomban, azaz senkit sem szabad hátrányosan megkülönböztetni vagy diszkriminálni a származása, neme, vallása, bőrszíne, szexuális orientációja vagy bármely más személyes jellemzője alapján. Ennek az elvnek fontos szerepe van a munkaerő kiválasztásában is, hiszen a végső cél egy szervezet szempontjából a legjobb teljesítményre képes munkaerő megtalálása és alkalmazása, függetlenül az egyéb, munkavégzés szempontjából irreleváns szempontoktól.

eselyegyenloseg.jpg

Esélyegyenlőség a kiválasztásban
Hogyan biztosítható az esélyegyenlőség a kiválasztásban? A számos létező módszer közül az egyik ilyen megközelítés a munkahelyek nyitottsága és meghirdetése. Az esélyegyenlőség jegyében a munkáltatóknak arra kell törekedniük, hogy a lehető legtöbb ember számára tegyék hozzáférhetővé a munkalehetőségeket. Mindez magában foglalhatja a pozíciók nyilvános hirdetését, a megfelelő információk és követelmények közlését, valamint az egyenlő esélyek biztosítását a jelentkezők számára.
Önmagában az állásajánlatok nyitottsága nem elegendő, hiszen a folyamatban még több ponton adódhatnak torzító tényezők. Emiatt különösen kritikus biztosítani a munkavállalók kiválasztási folyamatának objektivitását. Az előítéletektől mentes, átlátható és igazságos eljárások segítenek abban, hogy a legalkalmasabb jelentkezők kerüljenek kiválasztásra. A kiválasztási folyamat objektivitásának biztosításához olyan eszközök szükségesek, amelyek a teljesítményre legerősebb hatást gyakorló jellemzőkre fókuszálnak.
Egy rosszul meghatározott mérőrendszer komoly problémákat okozhat az egyenlőség terén. Amikor a mérőrendszer nem megfelelően van kialakítva, vagy torzító hatású elemeket tartalmaz, az negatívan befolyásolhatja az emberek esélyeit, és diszkriminációt eredményezhet. Ha a mérőeszközök nem tükrözik a valóságot, vagy nem mérnek olyan területeket, amelyek valójában relevánsak a kiválasztási folyamatban, akkor az esélyegyenlőség súlyosan megsérülhet.

Teszt az egyenlő esélyekért
A legkézenfekvőbb módszer az egyéni jellemzők vizsgálatára a teszt. Pszichológiai értelemben a teszt egy sztenderd eljárás, amelynek a célja az, hogy viselkedéses mintát vegyünk egy specifikus területről. A teszt olyan folyamatot jelent, amely során mintát nyerünk az egyén optimális teljesítményéből (például egy teljesítményt mérő teszttel) vagy tipikus viselkedéséből (például kérdőívekkel, amelyekben az egyén jellemző érzéseire, attitűdjeire, érdeklődésére, helyzetekre való reakcióira kérdezünk rá).
Nagyon fontos, hogy a teljesítményt meghatározó tényezőket vizsgáljuk kiválasztás során, melyek demográfiai jellemzőktől függetlenül bárkinek a birtokában lehetnek, és munkakörönként specifikálhatók. Emiatt a PractiWork® több mint 50 egyéni képesség mérését teszi lehetővé, lehetőséget adva a kitöltőknek arra, hogy megmutassák a bennük rejlő potenciált.

A PractiWork® módszertan kifejlesztése során nagy hangsúlyt kapott az, hogy a rendszer sztenderd eljárásként működön. Sztenderd eljárás során mindenkinek a lehetőségekhez képest ugyanolyan körülményeket kell biztosítani akkor, amikor az információgyűjtés zajlik. Mindennek ugyanolyannak kell lennie: az instrukciónak, a környezetnek, a válaszadási időnek, az egyes feladatok megfogalmazásának, hiszen ha megváltoztatjuk ezeket, az befolyásolja a tesztkitöltést. Egy sztenderd eljárás az esélyegyenlőség biztosításának is hatékony eszköze.
A PractiWork® rendszere nemcsak a feladatokat prezentálja sztenderd módon, hanem olyan értékelési algoritmussal is rendelkezik, amely alapján elbírálható, hogy a teszt kitöltője az adott területen milyen értékekkel jellemezhető. Az értékelési szempontrendszer sztenderd volta ugyanolyan fontos, mint a kérdések, vagy a tesztkörülmények sztenderddé tétele, ez teszi ugyanis lehetővé, hogy egy adott válasz mindig ugyanúgy legyen értelmezhető, és az adott képességben, készségben, ismeretben ugyanannyi pontértékkel lehessen megfeleltetni.
A PractiWork módszertana olyan elméleti és gyakorlati alapokon nyugszik, ami biztosítja, hogy a rendszer objektíven, sztenderdizált módon, hatékonyan legyen képes megállapítani a teszt kitöltőjének legfontosabb jellemzőit. Ebből kifolyólag megoldást nyújt az esélyegyenlőség biztosítására is a munkaerő-kiválasztásban. Az alkalmazott sztenderdizált technológia elősegíti az objektív döntéshozatalt, minimalizálja a diszkrimináció lehetőségét és hozzájárul a diverzitás és inkluzivitás előmozdításához a munkahelyeken.

Felhasznált irodalom:
Crocker, L., Algina, J. (2008). Introduction to classical and modern test theory. Mason, Ohio: Cengage Learning.
Papp, G., Horváth, P.Á., Sinka, R. (2022). Training Disadvantaged People with the Support of Digital Measuring Tools. In: Väljataga, T., Laanpere, M. (eds) Shaping the Digital Transformation of the Education Ecosystem in Europe. EDEN 2022. Communications in Computer and Information Science, vol 1639. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20518-7_12
Schneider, W. J., & Newman, D. A. (2015). Intelligence is multidimensional: Theoretical review and implications of specific cognitive abilities. Human Resource Management Review, 25(1), 12-27.

Back